+420 603 591 662 kasl.vladimir@seznam.cz

Naše kompletní služby

Prevence

Nejspíš se shodneme, že prevence je nesmírně důležitá pro udržení zdraví, ať už je pacient dospělý nebo v dětském věku. Podstatná tíha při prevenci leží samozřejmě na pacientovi samotném, druhou stranu mince však tvoří schopnost lékaře věnovat se preventivní péči důsledně a pozorně sledovat změny ve zdravotním stavu pacienta, aby bylo možné zamezit všem nežádoucím projevům. V naší ordinaci standardně provádíme preventivní prohlídky tak, jak je popisuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví a i po dlouhých letech se bráníme tomu považovat je za rutinní. Místo toho bedlivě monitorujeme, jestli Vaše dítě roste tak, jak by mělo, jestli včas získává všechny psychomotorické schopnosti a jestli mu správně funguje zrak a sluch. Druhý aspekt prevence – tedy ten, který klade určité nároky na pacienta – má však místo i v lékařské ordinaci: ze zkušenosti totiž víme, jak mnoho dokáže praktický lékař, pokud k malému pacientovi přistupuje správně a s porozuměním, aby dítě získalo správné základní návyky v životosprávě a elementární péči o své vlastní zdraví.

Očkování

Jakkoli se pravidelně rozbíhá rozvášněná debata o tom, jaké očkování by mělo patřit do těch povinných, nemoci, proti kterým jsou rodiče povinni nechat své dítě oočkovat, dosud zůstávají tytéž, totiž záškrt, černý kašel, tetanus, dětská obrna, hepatitida B, onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae b, zarděnky, spalničky a příušnice. Naopak existují také očkovací látky, u jejichž aplikace zůstává rodičům svobodná volba. Mezi ty, které nabízíme, patří namátkou očkování proti meningokovým onemocněním či encefalitidě. Vzhledem k tomu, jak moc víří otázky spojené s očkováním hladinu zdejší debaty, pokládáme za důležité, aby byli rodiče co nejvíc informovaní a netrpěli tak zbytečným strachem z údajných či skutečných vedlejších účinků očkovacích látek. V ordinaci Vám tak rádi kdykoli vysvětlíme všechno, co budete o očkování svých dětí chtít vědět.

Diagnostika a léčba

Léčba pacientů je samozřejmě centrální činností většiny lékařů, praktického lékaře pro děti a dorost nevyjímaje. Služby, které svým malým pacientům v této oblasti nabízíme, vynikají svou kvalitou a účinností. Tou se můžeme chlubit nejen díky velkému rozsahu naší praktické zkušenosti, která nám umožňuje přicházet s přesnými diagnózami i postupy léčby, ale také díky množství diagnostických nástrojů, které máme v naší ordinaci k dispozici a jejichž výsledky indikují správný směr, kterým by se léčba měla vydat.

Mezi jeden z takových nástrojů patří také vyšetření CRP, jež umožňuje přímo v ordinaci v řádu několika minut určit z malé kapky krve přítomnost C-reaktivního proteinu a potvrdit či vyloučit tak bakteriální, resp. virový původ onemocnění a v následnosti na to (ne)nasadit léčbu antibiotiky.

Poradenství

Dobře víme, že mezi rodiči koluje velké množství informací o tom, jak se o své děti starat a mnoho z nich do naší ordinace přichází s pocitem lehkého zmatení. U nás jsme kdykoliv ochotní poskytnout Vám odpovědi na jakékoliv otázky, které byste ohledně péče o své děti mohli mít, ať už byste rádi věděli, jak se vyznat v nepřehledném moři informací o novorozenecké péči, nebo Vás trápí pochybnosti kolem zdraví Vašich starších dětí. Nebojte se na nás obrátit – jsme tu kdykoli pro Vás!

Další služby

  • nastřelování náušnic
  • vydávání potvrzení pro školní účely, autoškolu, dětské tábory, potravinářské průkazy apod.